Rekrutacja od 03.06.2024 r. →

#profesjonaliści #zawodowcy

Uczelnia najlepiej przygotowująca do zawodu. Jest ośrodkiem stymulującym rozwój regionu.

Strategia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2021-2024

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie to nowoczesny ośrodek edukacyjny i naukowy, kształcący młodzież oraz inne grupy wiekowe.

Uczelnia stawia na rozwój: oferty kształcenia, pracowników, zaplecza dydaktycznego i naukowego oraz internacjonalizację. Kształci i rozwija umiejętności, które pozwalają podejmować pracę w wyuczonym zawodzie, a także kontynuować kształcenie w uczelniach akademickich w Polsce i Europie.

Uczelnia wpisuje się w akademicką tradycję Nysy i ukierunkowana jest na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz samorządem terytorialnym.

Najwyższa jakość kształcenia
Nowoczesne i efektywne zarządzanie
Wiodąca rola w rozwoju regionu

Program pięciu dodatkowych kompetencji

Wykształcenie studentów PANS w Nysie uzupełniono o unikalny zestaw kompetencji istotnych dla wybranego zawodu.
  • Wykorzystanie dronów w praktyce zawodowej.
  • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Zwiększony wymiar języków obcych.
  • Wyjazdy studyjne.
  • Pierwsza pomoc w wypadkach zawodowych i ratownictwie drogowym.

Nasze budynki

Więcej

Plany zajęć

Więcej

Dziekanaty

Więcej

Biuro Pomocy Materialnej

Więcej