Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Zasady przyznawania

Student może ubiegać się o:

  1. zakwaterowanie w domu studenckim uczelni,
  2. zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni.

Do składania wniosków o miejsce w domu studenckim uprawnieni są:

  • studenci I, II, III roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia
    • do dnia 15 maja,
  • osoby przyjęte na I rok studiów pierwszego lub I rok studiów drugiego stopnia
    • do dnia 30 sierpnia.

Miejsce w domu studenckim w pierwszej kolejności może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, a codzienny dojazd do uczelni z miejsca zamieszkania w znacznym stopniu uniemożliwiałby lub utrudniał studiowanie.

Więcej informacji: REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PANS W NYSIE

Formularze do pobrania:
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim (Załącznik nr 2)
Pozostałe załączniki, wymienione w regulaminie, są dostępne pod linkiem stypendia socjalne.

Galeria